Algemene leveringsvoorwaarden zonder SLA-overeenkomst.

In geval van verstoring van persoonlijke werkzaamheden werken wij met een reactietijd. Standaard heeft u te maken met een best-effort reactietijd, dat betekent dat er na binnenkomst van de melding binnen een aanzienlijke tijd contact wordt opgenomen om een afspraak in te plannen en het probleem te verhelpen. Het verhelpen van problemen kan op locatie bij de klant of op afstand via software van een derde partij.

 

Reactietijd Uurtarief
Reactietijd binnen 48 uur € 65,00 euro
Reactietijd binnen 24 uur € 75,00 euro
Reactietijd binnen 8 uur € 85,00 euro

 

Dienstverlening op afstand
De dienstverlening op afstand wordt tot stand gebracht via een softwarepakket van een derde partij. De software wordt altijd direct aangeboden via een download-link op de website ofwel voor de klant geïnstalleerd op locatie. Er wordt gewerkt met een dienstovereenkomst, eenmalige sessie-code of een vaste toekenning in het systeem.

 

Dienstovereenkomst Schriftelijk overeenkomst met vastgestelde tarieven en afspraken
Eenmalige sessie-code Mondeling of telefonisch akkoord voor eenmalige dienstverlening
Vaste toekenning Schriftelijk toestemming voor onbepaalde tijd

 

Toeslagen
Toeslag Starttarief Tarief
Recreatieterrein 0,5 uur € 12,50
Niet per auto bereikbaar gebied 0,5 uur € 7,50
Voorrijkosten zone 1 (0 – 25km) 0 uur € 0,00 per km
Voorrijkosten zone 2 (26 – 50km) 1,5 uur € 0,25 per km
Voorrijkosten zone 3 (51 – 100km) 3 uur € 0,50 per km
Rente deelbetaling 2 termijnen €10,00 2.5% over totaalbedrag
Rente deelbetaling 4 termijnen €20,00 3.0% over totaalbedrag
Rente deelbetaling 6 termijnen €30,00 3.5% over totaalbedrag
Rente deelbetaling 12 termijnen €60,00 5.0% over totaalbedrag

 

Indien u een factuur niet op tijd betaald, zal u na de vervaldatum eerst een veertiendagen brief ontvangen. Na deze termijn zijn wij wettelijk gemachtigd om incassokosten in rekening te brengen. Hieronder hebben wij een tabel opgesteld met de wettelijk vastgestelde incassokosten voor consumenten. Deze werkt op basis van negatieve staffelkorting.

Staffel Minimumbedrag Hoofdsom
15% €40,00 €2.500,00
10% €40,00 €2.500,00
5% €40,00 €5.000,00
1% €40,00 €190.000,00
0,5% €40,00 Hoger dan

 

De maximale incassokosten zijn wettelijk bepaald op een totaalbedrag €6.775,00 euro

 

Diensttarieven
Werkperiode Uurtarief
Tijdens kantooruren (Ma t/m Vr 9.00 – 17.00) € 65,00 euro
Buiten kantooruren avondperiode (Ma t/m Vr 17:00 – 21:00) € 75,00 euro
Buiten kantooruren nachtperiode (Ma t/m Vr 21:00 – 9:00) € 100,00 euro
Weekend, zon en feestdagen (9.00 – 17.00) € 85,00 euro
Weekend, zon en feestdagen nachtperiode (17.00 – 9.00) € 150,00 euro

 

Levering
Voorafgaand aan een levering sluit de klant een overeenkomst af. Deze overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgesloten. Via mondeling of schriftelijk contact kan een overeenkomst worden opgesteld op basis van de eisen en wensen van de klant. Beide partijen dienen akkoord te gaan met de overeenkomst alvorens een levering plaats vind. Deze levering kan per externe partij of in persoon plaats vinden.

 

Offerte
Een offerte is een schriftelijke overeenkomst waar een zo goed mogelijke prijs indicatie wordt gegeven voor de aangeboden producten en/of dienst(en). In de offerte kan gewerkt worden met stelposten. Een stelpost is een situatie waarbij vooraf niet volledig is in te schatten hoeveel tijd of materialen er verwerkt zal worden. In geval van een overschrijding van meer dan 25 procent van de stelpost zal de klant alvorens op de hoogte worden gesteld.

Factuur. Na levering van de dienst(en) of product(en) wordt er een factuur verzonden. In de factuur staat per regel de aankoop gespecificeerd. Onderaan de factuur staat het bedrag zonder BTW, met BTW en het BTW bedrag vermeld. Indien u bezwaar wilt maken tegen (een deel van) de factuur dient u dit schriftelijk (Per e-mail) binnen 24 uur na ontvangst van de factuur kenbaar te maken. In geval van overmacht (Ziekenhuisopname of ernstige ziekte, schriftelijk aantoonbaar) wordt deze periode verlengt tot maximaal 7 werkdagen na ontvangst.

 

Voorbereidende werkzaamheden

In sommige situaties dienen er voorbereidingen te worden getroffen alvorens de werkzaamheden op locatie kunnen worden gestart, dit noemen we voorbereidende werkzaamheden. In sommige gevallen worden voorbereidende werkzaamheden in rekening gebracht. Dit kan bestaan uit onderzoekskosten, site survey of een advies gesprek. De betreffende kosten en werkzaamheden worden vooraf besproken.

 

Herroeping

Bij aankoop heeft u recht op herroeping. Dit geld enkel bij voorraad producten en niet bij maatwerkproducten.

 

Garantie
Bij aankoop van een product worden de garantievoorwaarden van de fabrikant of leverancier aangenomen. Dit houdt in dat een garantiekwestie altijd in goed overleg gaat met de leverancier van de verkopende partij. Indien de leverancier of fabrikant de inschatting maakt dat het product retour gezonden moet worden voor verder onderzoek dan stemt de verkopende partij hier mee in.

Indien u een probleem ervaart met een dienst dan heeft u recht op een deugdelijke installatie, dit houdt in dat de garantiekwestie ten allen tijden kan worden ingediend en zal worden beoordeeld. Het probleem zal dan in overleg worden opgelost.

U kunt bij een dienst of een maatwerkproduct geen aanspraak maken op een (gedeeltelijke) terugbetaling.

 

Verzuim
In sommige gevallen is het niet mogelijk een afspraak na te komen. In geval van ziekte kunt u de afspraak verzetten naar een ander gewenst tijdstip. In andere gevallen dient u uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af zeggen.

Soms worden er vooraf afspraken gemaakt zoals het leegruimen van de meterkast, zolderruimte of voorbereiden van de werkzaamheden. Indien bij aankomst deze werkzaamheden niet zijn uitgevoerd valt dit onder verzuim. De extra tijd die hierdoor wordt besteed wordt als wachttijd in rekening gebracht.

 

 

SLA niveau’s voor overeenkomsten.

SLA voor ICT en werkplekbeheer

 

Niveau 1. Geen maandelijks commitment: €0,00 euro
Geen beheer
Reactietijd: 48 uur
Oplostijd: Wanneer de planning het toelaat
Pro actief: Klant neemt zelf contact op en er is geen monitoring actief

Telefonisch support: Op basis van uurtarief (€65,00 euro p/u)

 

Niveau 2. Maandelijks commitment: €10,00 euro
Werkplekbeheer
Reactietijd: 48 uur
Oplostijd: 1 werkweek
Pro actief: Monitoring actief en reactie op basis van tijdsplanning (Tijd niet bij de prijs inbegrepen)
Telefonisch support: Op basis van uurtarief (€65,00 euro p/u)

 

 

Niveau 3. Maandelijks commitment: €20,00 euro
Werkplekbeheer
Reactietijd: 24 uur
Oplostijd: 3 werkdagen
Pro actief: Monitoring actief en reactie binnen kantoortijden (Tijd niet bij de prijs inbegrepen)
Telefonisch support: Op basis van uurtarief (€65,00 euro p/u)

 

Niveau 4. Maandelijks commitment: €30,00 euro
Werkplekbeheer
Reactietijd: 8 uur
Oplostijd: 24 uur
Pro actief: Monitoring actief en reactie direct bij melding (24/7) (Bij de prijs inbegrepen)
Telefonisch support: Inbegrepen

 

 

SLA voor alarmsystemen

Niveau 1. Geen maandelijks commitment: €0,00 euro
Geen beheer
Reactietijd: 24 uur
Oplostijd: Op planning
Onderhoud jaarlijks: €150 euro
Support: Berekend op geldend uurtarief

 

Niveau 2. Maandelijks commitment: €10,00 euro
Alarmsysteem onderhoud
Reactietijd: 12 uur
Oplostijd: 1 werkweek
jaarlijks onderhoud: Inbegrepen
Support: Berekend op geldend uurtarief

 

Niveau 3. Maandelijks commitment: €15,00 euro
Alarmsysteem onderhoud
Reactietijd: 8 uur
Oplostijd: 3 werkdagen
jaarlijks onderhoud: Inbegrepen
Batterijen en accessoires: inbegrepen
Support: Berekend op geldend uurtarief

 

Niveau 4. Maandelijks commitment: €30,00 euro
Alarmsysteem onderhoud
Reactietijd: 30 minuten
Oplostijd: 24 uur
jaarlijks onderhoud: Inbegrepen
Batterijen en accessoires: inbegrepen
Defecten: Inbegrepen (Exclusief: Bedienpaneel, Centrale, Sirenes).
Support: Inbegrepen

Neem contact op

Bij WireNet staat klanttevredenheid hoog in het vaandel, daarom hebben wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen.

Maandag tot vrijdag
09:00 - 17:00

085 06 54 140

WireNet
Deltageul 24
3251NG Stellendam
Nederland

Terugbelverzoek